overlay

SAKOM

Sakom_10.06.2020

Kriz Merkezinin ve Kriz Masalarının yapılan planlara uygun olarak düzenli bir şekilde çalışması, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında sağlanabilmesi, diğer krize müdahale eden kurum ve kuruluşlarla entegrasyon, koordinasyon ve haberleşmenin kurulabilmesi amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak Bakanlığımızda bir kriz merkezi kurulması gerekli görülmüştür.


Sakom_10.06.2020

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) kurulurken, acil durumlara müdahale eden veya kriz merkezi oluşturup yöneten diğer kurum / kuruluşlardaki benzer yapı ve sistemler de incelenmiştir.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM), Sayın Bakan’dan alınan Makam Onayını müteakip 15 Ekim 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı E Blokta hizmet vermeye başlamıştır.

SAKOM, kurulduğu tarihteki adı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan birimin altında, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan bir proje grubu tarafından tesis edilmiş ve işletilmeye başlanmıştır.

Sakom 08.01.2020 tarihi itibari ile Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi  zemin katta 7/24 çalışma sistemi esasına göre hizmet vermektedir.