T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yönetmelikler

Güncelleme Tarihi: 24/06/2019

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Çekilmesinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine İlişkin Usul ve Esaslar
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Geçici Koruma Yönetmeliği
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik
İlkyardım Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği 
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Gruplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik