Telefon Rehberi
20 Kasım 2023

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 12 75

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkez Birimi (ASKOM)

0 (312) 585 13 66

Deniz Ambulans Hizmetleri Birimi

0 (312) 585 13 66

Hava Ambulans Hizmetleri Birimi

0 (312) 920 13 66

Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri Birimi

0 (312) 585 13 66

LOJİSTİK VE TEKNİK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 12 94

Ambulans Araçları Yönetim Birimi

0 (312) 585 14 15

Ambulans Teknik Takip Birimi

0 (312) 585 12 82

Haberleşme Birimi

0 (312) 585 14 47

Sigorta Birimi

0 (312) 585 12 60

Taşınır Kayıt ve Depo İşlemleri Birimi

0 (312) 585 12 82

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

   Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 38

Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi(KBRN)

0 (312) 585 14 45

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi (SAKOM)

0 (312) 920 24 87

Sağlık Afet Planları Birimi

0 (312) 585 14 45

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE)

0 (312) 585 14 09

Yurtiçi ve Yurtdışı Operasyonlar Birimi

0 (312) 585 24 62

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 00

Bütçe Birimi

0 (312) 585 24 75

Evrak Arşiv ve Dokümantasyon Birimi

0 (312) 585 14 28

İç Kontrol Birimi

0 (312) 585 13 33

İnsan Kaynakları Birimi

0 (312) 585 13 29

Satın Alma Birimi

0 (312) 585 12 54

Tahakkuk ve Ödemeler Birimi

0 (312) 585 12 56

EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 08

Acil Sağlık Eğitimleri Birimi

0 (312) 585 14 13

Geliştirme Eğitimleri Birimi

0 (312) 585 13 77

İlkyardım Eğitim Birimi

0 (312) 585 13 78

Proje Yönetimi Birimi

0 (312) 585 13 80

Eğitim Standardizasyonu ve Mevzuat Araştırma ve Geliştirme Birimi

0 (312) 585 24 54

Eğitim Organizasyon, Koordinasyon ve İstatistik Değerlendirme Birimi

0 (312) 585 13 91

Karayolu Trafik Güvenliği Projesi Koordinasyon Birimi

0 (312) 585 13 87

İZLEME DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 90

Bilgi İşlem Birimi

0 (312) 585 13 98

İstatistik ve Epidemiyoloji Birimi

0 (312) 585 14 08

Kalite Yönetimi Birimi

0 (312) 585 13 70

Koordinasyon ve Değerlendirme Birimi

0 (312) 585 24 95