Telefon Rehberi
08 Şubat 2023


 

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ  DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 12 75

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkez Birimi (ASKOM)

0 (312) 585 12 85

Deniz Ambulans Hizmetleri Birimi

0 (312) 585 13 68

Hava Ambulans Hizmetleri Birimi

0 (312) 920 19 06

Kara Ambulans Hizmetleri ve İl Ambulans Servisleri Birimi

0 (312) 585 13 91

LOJİSTİK VE TEKNİK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 12 94

Ambulans Araçları Yönetim Birimi

0 (312) 585 14 15

Ambulans Teknik Takip Birimi

0 (312) 585 24 98

Haberleşme Birimi

0 (312) 585 24 98

Sigorta Birimi

0 (312) 585 12 60

Taşınır Kayıt ve Depo İşlemleri Birimi

0 (312) 585 12 82

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 38

Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi (KBRN)

0 (312) 585 24 50

Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi (SAKOM)

0 (312) 920 19 04

Sağlık Afet Planları Birimi

0 (312) 585 14 05

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE)

0 (312) 585 14 06

Yurtiçi ve Yurtdışı Operasyonlar Birimi

0 (312) 585 24 62                  0 (312) 585 14 46

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 00

Bütçe Birimi

0 (312) 585 24 75

Evrak Arşiv ve Dokümantasyon Birimi

0 (312) 585 14 28

İç Kontrol Birimi

0 (312) 585 12 54

İnsan Kaynakları Birimi

0 (312) 585 12 91

Satın Alma Birimi

0 (312) 585 13 42

Tahakkuk ve Ödemeler Birimi

0 (312) 585 12 56

EĞİTİM VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 08

Acil Sağlık Eğitimleri Birimi

0 (312) 585 13 83

UMKE ve Afet Eğitimleri Birimi

0 (312) 585 13 77

İlk Yardım Birimi

0 (312) 585 13 78

Proje Yönetimi Birimi

0 (312) 585 13 80

Koordinasyon Birimi

0 (312) 585 24 54

İZLEME DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Daire Başkanlığı Sekreterliği

0 (312) 585 13 90

Bilgi İşlem Birimi

0 (312) 585 13 98

İstatistik ve Epidemiyoloji Birimi

0 (312) 585 14 08

Kalite Yönetimi Birimi

0 (312) 585 13 70

Koordinasyon ve Değerlendirme Birimi

0 (312) 585 24 95