Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
20 Nisan 2022


112 Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini ülke genelinde planlamak, ilgili hizmet
birimlerinin nitelik, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını
belirlemek, iller ve bölgeler arasındaki koordinasyona yönelik düzenlemeleri yapmak,

b) Kara, hava ve deniz ambulans hizmetlerinin standartları ile çalışma usul ve esaslarını
belirlemek,

c) Ambulans ve acil sağlık araçlarının standartları ile çalışma usul ve esaslarını
belirlemek,

ç) 112 Acil Sağlık Hizmetlerini uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde
geliştirmek,

d) Hizmet amacına yönelik organizasyon ile mal ve hizmet alımları ile ilgili planlama
yapmak.

e) Acil sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini
geliştirmek ve ortak çalışmalar yürütmek,

f) Acil sağlık hizmetleri alanında mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

g) Acil sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren, ambulans hizmeti veren resmi, özel
kurum ve kuruluşları denetlemek, il sağlık müdürlükleri tarafından denetlenmesini
sağlamak.

h) Türkiye genelinde Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM)
çalışmalarını planlamak, ASKOM çalışma usul ve esasları ile standartlarını belirlemek,
koordine etmek ve denetlemek.