Yenidoğan Transportu
08 Şubat 2021

     

Yenidoğan transportu, günümüzde tüm dünyada yüksek risk taşıyan bir hizmettir. Yenidoğan morbidite ve mortalite oranlarının azaltılmasında uygun yenidoğan transportu anahtar rol oynamaktadır. Sağlık Bakanlığı olarak, farklı nedenlerle transport edilen, özel bakım gerektiren yenidoğanlar için, yenidoğan transport ekipleri oluşturulmaya başlanmıştır.

112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde öncelikli bölgelerde yenidoğan transport konusunda eğitimli ve özelleşmiş bölgesel ekipler oluşturularak, transportlarda öncelikli olarak bu ekipler görev alacaktır. Bu ekiplerde ekip sorumlusu olarak bir doktor ya da paramedik, bir yardımcı sağlık personeli ve bir sürücü görev almaktadır.

Yenidoğan transportunda esas başarıyı transportu gerçekleştiren sağlık profesyonellerinin niteliği, uzmanlığı ve deneyimi sağlamaktadır. Bu amaçla yenidoğan transport ekibinde görev alacak personel, göreve başlamadan önce Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün belirlediği eğitim programlarını başarıyla tamamladıktan ve ilgili alanlarda staj yaptıktan sonra yenidoğan transportunda görevlendirilirler. ÇİLYAD ve NRP Eğitimlerini alan yenidoğan transport personeli, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneği ortak çalışması ile gerçekleştirilen “Yenidoğan Transport Eğitimi” ni başarı ile tamamlamasının akabinde, Üniversite veya Eğitim Araştırma hastanelerinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Doğumhanelerde staj yaptıktan sonra yenidoğan transport ekiplerinde görevlendirilir.

Yenidoğan transportunda kullanılacak nakil araçlarının standardizasyonu için Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam etmektedir. Sistemde yenidoğan transportu yapan ambulanslarda, acil yardım ambulanslarından farklı olarak yenidoğanın transportuna yönelik ekipmalar bulunmaktadır. Yenidoğan nakillerinde kullanılacak tüm nakil araçlarında nakil kuvözü, portatif neonatal mekanik ventilatör, aspiratör, neonatal nabız oksimetre, defibrilatör, infüzyon ve perfüzyon pompaları ve nakil çantası bulunmaktadır.

Yenidoğan transportu konusunda özelleşmiş ekipler ilk olarak İzmir ilinde 2000li yılların başında hizmet vermeye başlamış, günümüzde 2 yenidoğan transport ekibi ile hala hizmet vermektedir. Özelleşmiş yenidoğan ekiplerinin yaygınlaştırılması için 2018 yılında pilot il olarak belirlenen İstanbul ilinde, en fazla sevkin gerçekleştiği doğum sayısı ve perinatoloji uzmanlarının fazla olduğu merkezler göz önüne alınarak toplam 5 merkezde yenidoğan transport ekibi ve ambulansı konuşlandırılmıştır. Ocak 2019 tarihinde Van ilinde, Eylül 2019 tarihinde Ankara ilinde 1 yenidoğan transport ekibi hizmet vermeye başlamış, Ankara ili ikinci yenidoğan transport istasyonunun planlamasını yaparak personel eğitimlerine başlamıştır.

Ülkemizde yenidoğan transportunun yoğun olduğu illerin haritası çıkartılarak, yenidoğan transport ekiplerinin planlamasına devam edilmektedir.