Helikopter Ambulans
16 Mayıs 2023

Bakanlığımız Hava Ambulans hizmeti ilk olarak 28 Ekim 2008 tarihinde hizmete başlayan iki Helikopter Ambulans ile verilmeye başlanmış, Mart 2009 tarihinde sayısı arttırılarak ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Malatya, Van, Diyarbakır illerimizde birer adet olmak üzere 13 adet Helikopter Ambulans hizmet vermektedir (16.05.2023 tarihi itibariyle)

Ülkenin coğrafi yapısı, ulaşım şartları, nüfus yoğunluğu, hâkim meteorolojik şartlar ve stratejik bölgeler göz önüne alınarak ambulans helikopterler için konuşlanma yerleri tespit edilmiştir.

Ambulans helikopterler gündoğumu-günbatımı arasında hizmet vermekte olup, konuşlandıkları iller merkez olmak üzere yakıt ikmali yapmadan 400 km. mesafeye kadar hasta/yaralı naklini gerçekleştirebilmekte ve iki saat otuz dakika hava da kalabilmektedir. Gerektiğinde yakıt ikmali yapılmak suretiyle bu süre ve mesafe arttırılabilmektedir. Adana’da konuşlu helikopter ise coğrafi konumu gereği su üstü uçuş yaptığında suya iniş botları takılabilmektedir.

Helikopter Ambulanslarda bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli, Sivil Havacılık mevzuatına uygun bir sorumlu pilot ve ikinci pilot olmak üzere dört görevli bulunmaktadır.

Bakanlıkça belirlenmiş illerde konuşlanan hava ambulans helikopterlerinin kendi bölgesi içinde sevk ve idaresi konuşlandığı ilin 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından yapılmaktadır. Ambulans helikopterlerin bölge dışı sevk ve idaresi ise Bakanlık Hava Operasyon Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Ambulans helikopterlerin donanımında hasta ve yaralıyı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırırken ihtiyaç duyulabilecek her türlü tıbbi cihaz bulunmakta olup havada iken adeta bir yoğun bakım hizmeti verilebilmektedir. Ayrıca yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemelerde helikopter de mevcuttur. Bugüne kadar helikopterlerde uçuş esnasında yeniden canlandırma da dahil her türlü tıbbi acil müdahale eksiksiz olarak uygulanmış durumdadır.                    

Ambulans helikopterlerle bugüne kadar kar nedeniyle yolları kapanan köylerden gebe ve bebekler hastanelere nakledilmiş, organ bekleyen vatandaşlar için bulunan organlar en kısa sürede ulaştırılmış, kara yollarına inilerek trafik kazasında ağır yaralanmış vatandaşlarımız en kısa sürede yoğun bakımlara nakledilmiştir.

Ambulans helikopterlerle en fazla taşınan hasta grubu kalp hastalarıdır. Bunu beyin ve sinir sistemi hastaları, travma, solunum hastalıkları, trafik kazaları, gastrointestinal sistem hastalıkları, yenidoğan vakaları, enfeksiyon hastalıkları ve diğer acil durumlar izlemektedir.