HASTANE ÖNCESİ OBSTETRİK ACİLLER EĞİTİCİ EĞİTİMİ
11 Nisan 2022

Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde 05-06 Nisan 2022 tarihleri arasında “Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitici Eğitimi” düzenlenmiştir.

Bir ülkenin anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı önemli sağlık göstergeleridir. Sağlık hizmeti sunumunun tüm basamaklarında anne ve bebek sağlığının korunması kritik önem taşımaktadır. Düzenlenen eğitimle, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda personelin; ambulansta veya evde sağlıklı doğum eylemini gerçekleştirmesi, yenidoğanın ilk bakımı ve gebelerin transportunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

11 ilden 24 kursiyerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde, Prof.Dr.Yaprak ÜSTÜN’ün koordinatörlüğünde Prof. Dr. Ayşe Özcan  Prof. Dr. Ali Turhan Çağlar, Prof. Dr. Şevki Çelen, Prof. Dr. Yusuf Üstün,  Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Uzm. Dr. Selma Karaahmetoğlu, Uzm. Dr. Nilüfer Akgün, Uzm. Dr. Seval Yılmaz Ergani ve Dr. Nilüfer Emen tarafından birinci gün teorik konular anlatılmış olup ikinci günde pratik uygulamalar ile katılımcılara beceri kazanılması hedeflenmiştir. 

İlk etapta eğitici eğitimlerinin tamamlanması, sonrasında tüm illerde uygulayıcı eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.     

 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi
 • Hast.Ön.ObstetrikAcillerEğiticiEğitimi