Ambulans Sürücülerimiz Yeni Adıyla Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) ile Göreve Hazırlanıyor!
06 Haziran 2022Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından; ambulans kazalarının önlenmesi, etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması amacıyla 2005 yılından itibaren hastane öncesi acil sağlık hizmetleri personeline "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi (ASTE)" olarak verilen eğitime ait kitabın revizyonu 2021 yılında tamamlanarak, eğitimin adı "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE)" olarak belirlenmiştir. 

Toplamda 40 saat olarak planlanan Eğitim 8 saat teorik, 16 saat uygulama ve ardından teorik ve uygulamalı sınav ile tamamlanıp, başarılı kursiyerlere "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi Başarı Belgesi” verilmektedir.

Eğitimin 8  saatlik teorik kısmında; Trafik Bilgisi ve Trafik Kuralları, Ambulans Çeşitleri ve Teknik Özellikleri, Ambulanslarda Sürüş Güvenliği, Araç Bakımı, Kontrolü ve Temizliği, Güvenli Sürücülük Davranışları Geliştirme, Ambulans Kullanımında Psikoteknik Testin Önemi, Özel Durumlarda Ambulans Kullanımı, Ambulans Kazaları ve Kabin Güvenliği, Ambulansları Yangınları ve Yangına Güvenli Müdahale Teknikleri, Işık ve Siren Protokolleri, Ambulansta İletişim ve Yön Bulma Cihazlarının Kullanımı, Ambulans Kullanımı Açısından Hukuki Durumlar ve Etkili Sunum Teknikleri konu başlıklarından oluşan sunumlar yer almaktadır.

İkinci aşamada ise ambulans sürücülerinin trafikte karşılaşacağı tehlikeli durumlarda yapması gereken doğru manevraların ve diğer güvenli sürüş becerilerinin kazandırılması amacıyla çeşitli etaplardan oluşan 16 saatlik uygulamalar yer almaktadır.

Ambulans sürücüsü personelimize periyodik aralıklarla düzenlenen uygulayıcı eğitimlerinin revize edilen haliyle gerçekleştirilmesi amacıyla 30 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Erzurum ilinde “Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi” 21 farklı ilden toplamda 41 katılımcı, 18 eğitmen ve 3 bakanlık temsilcisi ile düzenlenmiştir. Eğitici eğitiminde başarılı olarak belge alan eğitmenlerimiz aracılığıyla yeni adıyla Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) ambulans sürücüsü personelimize aktarılabilecek.

  • ASGE (8).jpeg
  • ASGE (7).jpeg
  • ASGE (2).jpeg
  • ASGE (3).jpeg
  • ASGE.jpeg
  • ASGE (9).jpeg
  • ASGE (6).jpeg